Inhoud

Opleidingstraject afdelingen : Mensen & Wetenschap, de verbinding

'Mensen & wetenschap, de verbinding' is een opleidingstraject voorafdelingsvoorzitters en -bestuursleden, vrijwilligers, geïnteresseerde leden en anderen. Het traject bied een combinatie van boeiende theoretische inzichten en workshops.

 

Zaterdag 13 mei - Humanisme en Wetenschap vandaag

Bart Van der Kerkhove

Bart Van Kerkhove (°1972) is econoom en filosoof. Hij is sinds 2000 verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie van de Vrije Universiteit Brussel, waar hij vooral betrokken was en is bij onderzoek rond de filosofie van de wiskunde. Hij doceert tevens diverse vakken in de analytische filosofie binnen de opleiding Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Pieter Meurs

Prof dr. Pieter Meurs studeerde Agogische Wetenschappen, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen. Hij doet onderzoek naar kritisch burgerschap, politieke filosofie (van de educatiewetenschappen) en maatschappelijke verandering. Hij is auteur van “Tegen Verbeelding” (2017), Inleiding tot de agogische wetenschappen (2021) en “Democratie en Educatie. Over Burgerschap en maatschappelijke verandering” (2021).

Adelheid Rigo

Adelheid Rigo is doctor in de Wijsbegeerte en master in de Klinische psychologie. Ze doceert psychologie en begeleidt een projectgroep in de tweede opleidingsfase van de opleiding Gezinswetenschappen over bio-ethische thema's. Samen met Sylvia Hübel voerde ze het PWO-project uit rond ethische kwesties inzake prenatale screening en diagnostiek.

 

Zaterdag 3 juni -  Wetenschapscommunicatie en -dialoog

Karen Francois

Prof. dr. Karen François is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel waar ze wetenschapsfilosofie doceert in de opleiding wijsbegeerte en moraalwetenschappen. Ze publiceerde over de inbedding van wetenschap en wiskunde in onderzoek, in het onderwijs, in maatschappij en cultuur (François K. 2008 Politiek van de wiskunde, ASP Brussel)

Niels de Nutte

Niels De Nutte is namens deMens.nu opleidingscoördinator van het interuniverstaire postgraduaat Praktisch Humanisme. Als historicus doet hij onderzoek naar de geschiedenis van vrijdenken en humanisme en de geschiedenis van levenseindeproblematieken. Over het laatste bereidt hij een doctoraat voor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceerde onder andere ‘Looking Back to Look Forward. Organised Humanism in the World: Belgium, Great Britain, the Netherlands and the United States of America, 1945-2005’ (ASP, 2019.)

Bart Libbrecht

Bart Libbrecht is coördinator bij Mensen & Wetenschap en behaalde een doctoraat in de filosofie aan de Vrije Universiteit Brussel.

 

Zaterdag 9 september - Mensen & Wetenschap, de verbinding in praktijk

Johan Braeckman

Sinds 1998 is Prof. dr. Johan Braeckman voltijds professor bij de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de Universiteit Gent. Zowel voor onderwijs als onderzoek is hij er verantwoordelijk voor het vakgebied Wijsgerige Antropologie. Zijn onderzoek spitst zich toe op de wijsgerige problemen verbonden aan de levenswetenschappen, in het bijzonder de evolutietheorie en de neurowetenschappen.

Wetse Wiels

Wietse Wiels studeerde Geneeskunde, Neurologie en Wijsbegeerte aan de VUB en heeft een bijzondere interesse voor medisch onverklaarde klachten en psychosomatiek, die samen met overmatig vertrouwen in de moderne geneeskunde en cognitieve bias onderbelichte aspecten van deze problematiek uitmaken. Verder heeft hij ook een interesse in de logica van complotdenken en de drogredenen waarmee intelligente mensen zich in onmogelijke bochten wringen. Hij is sinds 2022 voorzitter van SKEPP, werkt mee aan het tijdschrift Wonder, en geeft geregeld lezingen over neurologische en skeptische topics.
 

Koop tickets