Het Cirkelspel is een vormingsspel voor jongeren en groepen vanaf 13 jaar over de impact van hun koopgedrag op zichzelf, op de planeet en op toekomstige generaties. Onder begeleiding van een leerkracht of een spelbegeleider van de Aanstokerij kan dit vormingsspel een aanzet zijn tot gesprek.

Tijdens de vorming worden er ter voorbereiding vijf tafels met materialen klaargezet in een lokaal ter grootte van een klaslokaal en worden de spelers nadien opgedeeld in twee groepen: ondernemers enerzijds, gezinshoofden anderzijds. Gezinnen hebben behoefte aan voeding, kledij, mobiliteit en huisvesting. Gezinshoofden zijn verantwoordelijk voor die behoeften. Daarvoor kunnen ze terecht bij ondernemers, want zij voorzien op dat vlak verschillende producten en diensten. Ondernemers willen dat hun opbrengst zo hoog mogelijk is, waardoor gezinshoofden op bepaalde drempels botsen. Gezinshoofden kunnen oplossingen bedenken (samenwerken bijvoorbeeld), zodat ze op een betaalbare manier toch in alle behoeften kunnen voorzien. Alle keuzes die gezinshoofden en ondernemers maken, hebben bovendien gevolgen voor de planeet en dus mogelijk ook voor toekomstige generaties. Enkel wanneer alle spelers – gezinshoofden én ondernemers – samenwerken, kunnen ze hun gezamenlijkeimpact onder controle houden. 

 

 

 

Mensen & Wetenschap doet aan wetenschapscommunicatie en -dialoog. Waarom zou het dan een spel ontwikkelen voor Brusselse jongeren? Dit valt buiten de opdracht van een vormingsorganisatie die wetenschappelijke experten en burgers in dialoog laat gaan over wetenschap? Wetenschapscommunicatie en -dialoog hebben twee belangrijke dimensies: een kennisdimensie en een ethische dimensie. De eerste dimensie brengt relevante kennis van de wetenschapper op een bevattelijke manier over aan de burger. Ethiek is het nemen van een beslissing in functie van een goed doel. Daarom is de tweede dimensie minder evident. Mensen & Wetenschap gaat ervan uit dat wetenschapscommunicatie en -dialoog kunnen bijdragen aan een wereld waarin mensen een goed leven leiden en de verantwoordelijkheid nemen om dit voor zichzelf en anderen mogelijk te maken. Met andere woorden, wetenschapscommunicatie en -dialoog helpen bij het bouwen aan een betere wereld.

Dit betekent dat wetenschapscommunicatie en -dialoog veel meer zijn dan het overdragen van kennis. Ze helpen mensen om het wetenschappelijk verband te zien tussen hun daden en de impact van deze daden op zichzelf, andere mensen en toekomstige generaties. Mensen worden zich bewust van hun impact – positief of negatief –, maar ook van de manier waarop ze hun impact kunnen bijsturen. Het Cirkelspel voldoet volledig aan deze verwachting. Per slot van rekening is de wereld eigendom van alle mensen, de huidige en de toekomstige generaties. En dat betekent dat we onze natuurlijke bronnen op een duurzame manier moeten gebruiken. Wat we nemen, moeten we delen en ook teruggeven opdat de toekomstige generaties ook krijgen wat ze nodig hebben. Achter deze schijnbaar evidente gedachte schuilt een pittige problematiek.

We moeten rekening houden met mensen die we niet kennen en zelfs nooit zullen kennen omdat ze geen deel uitmaken van onze leefwereld. Een doorsnee mens heeft contacten met een groep mensen die de grootte van een “stam” niet overschrijdt. Dit is de doelstelling van het Cirkelspel: mensen zich bewust maken van de gevolgen van hun daden voor zichzelf en de onbekenden in deze en volgende generaties. Jongeren en volwassenen leren denken in ethische cirkels. De oude kloof tussen wetenschappelijke kennis en ethiek klapt dicht in een wereld die goed is voor iedereen. We leven in een wereld die in een ijltempo aan het veranderen is. Het Cirkelspel is een weinig subtiele knipoog naar de trein met klimaatproblemen die op ons af dendert. Dit spel heeft de tijdsgeest zéér duidelijk mee.

Het cirkelspel is het resultaat van een samenwerking met drie Brusselse partners. Samen koken vraagt nu eenmaal om inzet en vakmanschap. Dankzij de Aanstokerij hebben we een creatief en educatief spel gemaakt. Dankzij Muntpunt hebben we een visueel stérk spel gemaakt. En als laatst, dankzij de Instelling Morele Dienstverlening van Brussel en Demens.nu hebben we het spel kunnen financieren. Wij zijn erg dankbaar voor de steun, feedback en het vertrouwen en kijken uit naar een bloeiende toekomst voor het Cirkelspel.

 

 

Het Cirkelspel is gratis uit te lenen via volgende diensten:

- De bibliotheek van Muntpunt

- huizenvandeMens Antwerpen

- huizenvandeMens Brussel

- 't Megazijn

 

- het Humanistisch Verbond Antwerpen

- Mensen & Wetenschap vzw

 

Indien je graag dit vormingsmoment wil huren in combinatie mét een ervaren spelbegeleider, kan dat via vzw de Aanstokerij:

- de Aanstokerij in Leuven