Welkom bij
Mensen & Wetenschap

Uitstraling Permanente Vorming VZW maakt plaats voor Mensen & Wetenschap VZW. Daarmee verschuift de focus van wetenschapspopularisering naar wetenschapsdialoog en -communicatie. Deze verschuiving is relevant in een samenleving waarin burgers goed wetenschappelijk geïnformeerd moeten zijn om hun rol als actieve burger kritisch en constructief op te nemen. Daarnaast is er de uitdaging voor de wetenschappers om hun wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken voor dezelfde burger.

Leer meer