Partners

Mensen & Wetenschap zet in op duurzame partnerschappen met organisaties die belang hechten aan betrouwbare wetenschappelijke kennis en een humane samenleving. Hieronder zetten we ze graag in de kijker.