Over Mensen & Wetenschap VZW

Uitstraling Permanente Vorming VZW maakt plaats voor Mensen & Wetenschap VZW. Daarmee verschuift de focus van wetenschapspopularisering naar wetenschapsdialoog en -communicatie. Deze verschuiving is relevant in een samenleving waarin burgers goed wetenschappelijk geïnformeerd moeten zijn om hun rol als actieve burger kritisch en constructief op te nemen. Daarnaast is er de uitdaging voor de wetenschappers om hun wetenschappelijke kennis bruikbaar te maken voor dezelfde burger.

Wetenschappers & burgers

Wetenschappers en burgers hebben elkaar nodig. Vandaar dat wetenschapsdialoog en -communicatie de hoekstenen vormen van Mensen & Wetenschap VZW. Met aangepaste methodieken en middelen zal Mensen & Wetenschap VZW burgers en wetenschappers samenbrengen om wetenschappelijke kennis op een laagdrempelige manier te delen en samen na te denken over de manier waarop deze kennis kan bijdragen aan een humanistische samenleving. Mensen & Wetenschap VZW staat voor het delen van deze verantwoordelijkheid.

Het Humanistisch Verbond

Mensen & Wetenschap VZW heeft in het Humanistisch Verbond een belangrijke steun gevonden. Vanaf 1 januari 2022 is Mensen & Wetenschap VZW in samenwerking met het Humanistisch Verbond actief. Dit was een belangrijke stap om de toekomst van de nieuwe organisatie veilig te stellen.

De Vrije Universiteit Brussel

De historische band met de Vrije Universiteit Brussel blijft bestaan. De Vrije Universiteit Brussel wil een stevige vrijzinnige HUB uitbouwen. In deze ambitie zal het in Mensen & Wetenschap VZW een belangrijke partner vinden omdat de programmatie in dialoog met de universiteit tot stand komt. De campus zal worden gebruikt als centrale draaischijf waarop doelgroepen elkaar ontmoeten en laagdrempelig in contact komen met het aanbod van Mensen & Wetenschap VZW.

Brussel als proeftuin

Mensen & Wetenschap vzw bouwt een nationale werking uit met Brussel als belangrijke experimentele proeftuin. De werking zet in op verschillende doelgroepen en samen werken met belangrijke wetenschappelijke en sociaal-culturele partners.

Lokaal & relevant

Daarnaast zal Mensen & Wetenschap lokale kernen faciliteren en stimuleren door met wetenschapsdialoog en -communicatie in te spelen op de specifieke situatie van steden en gemeenten. Op deze manier maakt Mensen & Wetenschap, in samenwerking met lokale samenwerkingspartners, wetenschapsdialoog en -communicatie toegankelijk voor iedereen.

Ondersteuning

Daarvoor krijgen de lokale kernen en afdelingen ondersteuning van provinciale educatieve krachten die met hen contact zullen opnemen voor een eerste kennismaking en een gesprek over toekomstige plannen en de ondersteuning die ze nodig hebben bij de uitvoering van deze plannen.